Skoledebatt Senja VGS

For første gang måtte skoledebatten på Senja VGS flyttes til Midt-Tromshallen, for å få plass til alle elevene på den nå utvidede skolen. Det førte også til behovet for et større lydanlegg enn det skolen selv hadde tilgjengelig, så da fikk vi oppdraget.

Hele debatten ble streamet på nordlys.no, og kan ses i opptak her.